Tarieven

Hieronder een overzicht van de tarieven:

 

s-6

 

Intakegesprek € 80,00
Remedial Teaching € 50,00 per uur
Luisterkind-afstemmingen € 55,00 per uur*
Sensi-therapie € 80,00 per uur**
Healing € 80,00 per uur***
Essentiecoaching € 80,00 per uur
Psychologische zorg € 90,00 per uur

 

* Er is mogelijkheid tot gedeeltelijke vergoeding via de aanvullende verzekering.

** Hierbij kunnen nog kosten komen voor ondersteunende middelen, zoals Octalieten (€ 14,00 per flesje) en orthomoleculaire middelen (deze zijn ook regulier verkrijgbaar).

*** Hierbij kunnen nog kosten komen van helende middelen, te bestellen bij apotheek Hahnemann.

 

Annuleren of verzetten van afspraken

Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgebeld worden in rekening gebracht. Ook het verzetten van een afspraak dient meer dan 24 uur van tevoren te gebeuren.

 

ireen-thunnissenVergoedingen

Omdat ik G.Z.-Psychologe en natuurgeneeskundig therapeute ben, is er de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekering van behandelingen waarbij er sprake is van hooggevoeligheid en/of emotionele problematiek.

De zorgverzekering hanteert verschillende trajecten voor psychologische zorg:

  • Kort behandeltraject, tot 5 uur
  • Middel behandeltraject, tot 8 uur
  • Intensief behandeltraject, tot 12 uur

In overleg met de huisarts wordt van tevoren besproken, welk traject het meest in aanmerking komt. Er is een verwijzing van de huisarts nodig.

Aangezien ik geen contract heb met de zorgverzekering, wordt er, afhankelijk van de verzekering, 60 tot 80% van de consulten vergoed. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het eigen risico, aangezien psychologische zorg binnen de basisverzekering valt.

Natuurgeneeskundige consulten vallen onder de aanvullende verzekering. Hierbij is de vergoeding afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende verzekering.

Ook zijn er in sommige gevallen vergoedingen mogelijk via het Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Registraties

Als G.Z.-Psychologe ben ik BIG-geregistreerd, BIG-nr. 09051497425. Hiernaast ben ik aangesloten bij de BOKA, Beroepsvereniging van Orthopedagogen en Klinische Pedagogen met een academische opleiding.

Ik ben in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden (klik hier).

Tevens ben ik aangesloten bij de VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, registratienummer 19077548, en bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, met als licentienummer 505093R.

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 17245396.

 

Klachten en Geschillen

Ik ben onderhevig aan het klacht- en tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). De VIV (www.vivnederland.nl) en de BOKA (www.boka.org) hebben eveneens een commissie voor klachten en geschillen.

 

Huiselijk Geweld

Bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, ga ik te werk volgens dit 5-stappenplan:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Zie verder ook de volgende melding van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode