Remedial Teaching

Het doel van remedial teaching is, om ondersteuning te bieden als er problemen zijn bij het leren en om te helpen het leren beter te laten verlopen.

s-1

 

Remedial Teaching, voor wie?

Ik werk met kinderen van de basisschool, met middelbare scholieren en volwassenen, wanneer er sprake is van:

  • lees- en spellingsproblemen, zoals dyslexie
  • reken- en wiskundeproblemen, waaronder dyscalculie
  • algehele leerachterstand
  • problemen met de vreemde talen
  • moeite met huiswerkplanning
  • concentratieproblemen
  • faalangst

 

Huanping 2013, 306

Sinds 2010 ben ik erkend dyslexiebehandelaar, waardoor behandelingen van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed worden door de zorgverzekeringen.

 

Plan van aanpak Remedial Teaching

Als een kind met leerproblemen bij mij is aangemeld, begin ik met een intakegesprek met de ouders. Hierin vraag ik onder andere naar de ontwikkeling van het kind, de schoolgeschiedenis en de sterke en zwakke punten. Indien nodig doe ik een onderzoek, om de beginsituatie vast te stellen. Afhankelijk van de vraagstelling kijk ik naar lezen, spelling en/of rekenen, en eventueel ook naar hoe een kind kijkt en luistert (visuele en auditieve waarneming). Op grond hiervan stel ik een behandelingsplan op, waarin de prioriteiten voor de behandeling worden aangegeven. Hierna begin ik met de remedial teaching.

 

Werkwijze Remedial Teaching

Tijdens de remedial teaching besteed ik aandacht aan lezen, spelling, rekenen en de voorwaarden die hier een rol bij spelen. We werken met allerlei oefeningen en werkbladen. Iedere keer geef ik ook werk mee naar huis, om thuis verder te oefenen. Ik vind het belangrijk om regelmatig met de betreffende leerkracht te overleggen, om de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt meestal via een communicatieschrift. Soms is er ook telefonisch- of mailcontact of ga ik naar de school toe. Na een half jaar doe ik een herhalingsonderzoek om de remedial teaching te evalueren.

Remedial Teaching in ZaltbommelBij middelbare scholieren werk ik ook aan ondersteuning bij de vreemde talen, wiskunde en huiswerkplanning. Bij volwassenen gaat het er vaak om dat ze een zekere schrijfangst overwinnen. Ik help hen dan om de spelling te verbeteren en stimuleer hen om zich te durven uiten op papier.

Als aanvulling op de remedial teaching geef ik soms ook sensi-therapie en/of healing, met name als er sprake is van emotionele problemen, concentratiezwakte of faalangst. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind en de ouders. Mijn leerlingen vinden dit vaak heel fijn. Ze worden er rustig en ontspannen van. Ook worden ze weerbaarder en komen ze lekkerder in hun vel te zitten.

 

Duur en freqentie Remedial Teaching

Over het algemeen komt een leerling één uur per week bij mij voor remedial teaching, met uitzondering van de schoolvakanties. Een enkele keer kunnen kinderen twee uur per week komen. Bij hele jonge kinderen werkt twee keer een half uur soms beter.

De duur van de remedial teaching kan variëren van een paar maanden tot een paar jaar, afhankelijk van de ernst van de problemen.