Tarieven

Hieronder een overzicht van de tarieven:

 

s-6

 

Intakegesprek € 80,00
Luisterkind-afstemmingen € 75,00
Psychosociale Consulten € 80,00 per uur
Psychologische Zorg € 90,00 per uur

 

Bij Psychosociale Consulten (Sensi-therapie, Healing en/of EssentieCoaching) is er de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vergoeding via de aanvullende verzekering. Ditzelfde geldt voor Luisterkind-afstemmingen.

 

Annuleren of verzetten van afspraken

Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgebeld worden in rekening gebracht. Ook het verzetten van een afspraak dient meer dan 24 uur van tevoren te gebeuren.

 

Wachttijden

Er is geen sprake van wachttijden. Met uitzondering van de schoolvakanties kunt u binnen twee weken terecht in mijn praktijk voor een intakegesprek. De behandeling kan meestal één tot twee weken na dit gesprek beginnen.

 

Vergoedingen

Omdat ik G.Z.-Psychologe en natuurgeneeskundig therapeute ben, is er de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekering van behandelingen waarbij er sprake is van hooggevoeligheid en/of emotionele problematiek.

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering. De zorgverzekering hanteert hiervoor verschillende trajecten. Er is een verwijzing van de huisarts nodig. In overleg met de huisarts wordt van tevoren besproken, welk traject het meest in aanmerking komt.

Aangezien ik geen contract heb met de zorgverzekering, wordt er, afhankelijk van de verzekering, 60 tot 80% van de consulten vergoed. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het eigen risico.

Psychosociale consulten vallen onder de aanvullende verzekering. Hierbij is de vergoeding afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende verzekering.
Ook zijn er in sommige gevallen vergoedingen mogelijk via het Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Informed Consent

Als lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) ben ik gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code. De VIV is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. U dient voor behandeling/therapie een informed consent te ondertekenen. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de VIV.

 

Registraties

Als G.Z.-Psychologe ben ik BIG-geregistreerd, BIG-nr. 09051497425.

Ik ben in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden (klik hier).

Tevens ben ik aangesloten bij de volgende verenigingen:

  • VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, registratienummer 19077548
  • RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, met als licentienummer 505093R.
  • SNU, Spirituele Nationale Unie

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 17245396.

 

Klachten en Geschillen

Ik ben onderhevig aan het klacht- en tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). De VIV (www.vivnederland.nl) en de BOKA (www.boka.org) hebben eveneens een commissie voor klachten en geschillen.

 

Huiselijk Geweld

Bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, ga ik te werk volgens dit 5-stappenplan:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Zie verder ook de volgende melding van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode